L’utilització dels materials d’estudi està restringit, esclusivament, a l’àmbit dels cors que componen Gospel4Cors. No està permesa la còpia ni la distribució d’aquests materials fora dels nostres cors.
En cas d’incompliment, es reclamaran les responsabilitats que corresponguin.