L’utilització dels materials d’estudi està restringit, esclusivament, a l’ambit dels cors que componen Gospel4Cors. No està permesa la còpia ni la distribució d’aquests materials fora dels nostres cors.
En cas d’incompliment, es reclamaran les responsabilitats que corresponguin.

Cliqueu al damunt del nom per descarregar l’arxiu pdf corresponent.
Si necessiteu un lector de pdf el podeu baixar aquí:

Adobe reader

Prefereixes les lletres en “Spanglish” ?
Fes clic aquí per anar a la pàgina corresponent..