La nostra página Web es troba allotjada en un servidor compartit.

Aquest servidor assigna, per a cada domini, una quota máxima de transferència de dades.

Cada vegada que un client accedeix al Web i descarrega un contingut, aquest trànsit es descompta de la quota mensual assignada al nostre domini.

Si en algún moment s’arribés a assolir el topall màxim d’ample de banda, el Web deixaria de funcionar.

Per això, i donat que hi ha una qüantitat elevada d’usuaris, és molt important que els cantaires descarreguin nomès aquells arxius que els siguin realment necessaris en cada moment.

Per això també, es recomana baixar els arxius al vostre ordinador o terminal móbil i deixar-los enmagatzemats en una carpeta, des d’on els pugueu accedir “off-line”. Això és particularment important en el cas dels arxius d’àudio, donat que són els que ocupen més espai.

D’aquesta manera s’optimitza el trànsit de dades desde el servidor i no es malgasta ample de banda.