Atenció! El teu pagament ha estat cancel.lat abans de dur-se a terme.
Si encara estàs interessat en fer la teva reserva, torna a la pàgina de la Trobada i repeteix la operació.

 

Com aconseguir la participació de les persones associades? - CANCEL·LAT- | Agenda cultural | Ateneurubi